Cùng Thái Sơn Food tìm hiểu bài viết “Phân định âm dương món ăn thức uống”

Phân định âm dương món ăn thức uống theo sổ tay dưỡng sinh Ohsawa thầy Thích Tuệ Hải

Âm có ký hiu ()

▼▼▼Âm hơn hết

▼▼Âm nhiều

Âm

Âm dương trong món ăn thức uống

Âm dương trong món ăn thức uống

Nguyên lý âm dương

Nguyên lý âm dương

Dương có ký hiu ()

∆∆∆Dương hơn hết

∆∆Dương nhiều

Dương

Âm dương trong món ăn thức uống

Âm dương trong món ăn thức uống


Tìm hiểu thêm các sản phẩm “thực phẩm chức năng” “thực phẩm sạch”, “đặc sản vùng miền” tại:
Thái Sơn Food

Nguồn: Thucduong.org
Keyword: Phân định âm dương món ăn thức uống

Leave a Reply

X
%d bloggers like this: