Cùng Thái Sơn Food tìm hiểu bài viết “Shanam _ Trải nghiệm Hái trà cổ thụ”

Lần đầu tiên chương trình nông nghiệp sạch của VTV 1 thực hiện chương trình trải nghiệm với 3 nhân vật thật sự ấn tượng.

https://www.youtube.com/watch?v=ty1VzD-dA-Q


Tìm hiểu thêm các sản phẩm “thực phẩm chức năng” “thực phẩm sạch”, “đặc sản vùng miền” tại:
Thái Sơn Food

Nguồn: Shanam
Keyword: Shanam _ Trải nghiệm Hái trà cổ thụ

Leave a Reply

X
%d bloggers like this: